Temporittet Mot Klokka 9. juni 2018

Foto: Eivind Flensborg

NCF Rankingritt og MasterCup, individuell tempo

Kommuniké nr. 1 - Mot klokka 09.06.2018 Oppdatert 05.06.18

Det blir gir- (junior) og rammekontroll før start. Møt opp i god tid. Kontrollert sykkel får ikke
forlate startområdet etter kontroll. Brikkekontroll ved sykkelkontrollen.

NB!! K junior starter på en annen plass enn de øvrige startene – ca. 1,5 km vestover gjennom
Ilseng sentrum. De får også sin sykkelkontroll utført her.

Vi vil tillate følgebiler i løypa (disse skal da merkes med rytterens startnr. før start), men av
hensyn til øvrig trafikk anbefaler vi å begrense bruken av dette.

Ryttere som bryter midtlinjen eller en tenkt midtlinje vil bli disket uten forutgående
advarsel (her vil også vaktene bistå kommissærene med observasjoner). Dette av hensyn til
rytternes egen sikkerhet, da vegen er åpen for alminnelig ferdsel.

På gården Grobunn i Frenningvegen, ca. 15-15,5 km før mål, vil det pågå et arrangement
samtidig som temporittett gjennomføres. Dette vil medføre betydelig trafikk i området samt at
parkering i/langs veibanen må påregnes. Sammen med gårdeier er det truffet tiltak som skal
ivareta sikkerheten på best mulig måte, men vi henstiller til alle deltakere å vise varsomhet
og rette seg etter vaktenes anvisninger.

Løypa krysser en jernbanelinje ca. 3,5 km før mål. I utgangspunktet er det ikke forventet å
komme tog her mens løpet pågår, men det vil likevel bli plassert både kommissær og vakt ved
krysningspunktet.

Det er ikke tillatt å brette eller klippe i startnumrene.

Juryen

Invitasjon og påmeldte.

Etter tre år i Stange Vestbygd flytter vi til Romedal og ny rittrasé for 2018: Tre rundløyper, se kart under.
Start: Breidablikk skole, Ilseng
Mål: Løken gård, Romedal. 2 km fra Breidablikk skole

Første start: kl. 10.15

Klasser: KJ, KS, MJ, MS, Masters
Løyper: MS 29 km, MJ, KS og Masters 21 km, KJ 12 km. 
Garderober: Breidablikk skole
Toaletter: Breidablikk skole
Parkering: På Breidablikk skoles område
Sekretariat:  Fredag: Hotell Scandic Hamar i Vangsvegen 121 fra klokka 1800, Hamar. Rittdagen: Breidablikk Skole fra klokka 0800.

Innkvartering: 

Trasé

KJ 12 km: Start i Ilseng sentrum, mål på Gaustadvegen ved Løken gård, 2 km sørøst for Breidablikk skole. Strava for KJ
KS, MJ og Masters 21 km: Start v/Breidablikk skole, mål som KJ. Strava for KS, MJ og Masters
MS 29 km: Start og mål som KS, MJ og Masters. Strava for MS

Kart og høydeprofil


Levert av IdrettenOnline