Rittleder: Trond Fjæstad

Sekretariatsleder: Kristin Jacobsen
Rigg: Torleif Finstad
Vaktsjef: Tor Haugstulen
Kjøretøy: Svein Haugom
Løyper og medier: Kjetil Haaland
Elektronikk: Bjørn Ruud
Sponsorer: Konrad Sel
Forpleining: Berit Sel m.fl.

Komplett vaktoppsett for begge dager (Excel)

Det kan fortsatt oppstå endringer i vaktoppsettene. Det er derfor avgjørende at du møter opp på sted og tid hvor informasjon om vaktoppdraget gis. Dersom det er noe som ikke stemmer i vaktoppsettet, må du snarest melde dette til tor.ha@online.no eller helst på telefon 918 62 760 (Tor Haugstulen).

Informasjon til vakter under Mot Klokka 09.06.2018

Oppmøte på Breidablikk skole på Ilseng, informasjon om oppdraget kl. 09:30 ved Kjetil Haaland.

Første start kl. 10:15   --   Siste start kl. 15:07   --   Ferdig ca. kl. 15:40

Husk mat og drikke for dagen. Ta gjerne med en campingstol, godt å sitte nedpå litt når det er «luft mellom rytterne».

Vest, flagg og fløyte utleveres ved oppmøte (kl. 09:30). Bruk gjerne Ottestad tøy i tillegg (trøye, vest eller jakke ut fra værforholdene).

Det vil være tillatt med følgebiler i løypa (disse vil evt. bli merket med rytterens startnummer). Ryttere som bryter midtlinjen eller en tenkt midtlinje vil bli disket uten forutgående advarsel. Til dette ønsker juryen at vaktene skal bistå kommissærene med observasjoner. Noter ned nummer på rytter, klokkeslett og hvor overtredelsen skjedde.

Nedenfor 2 kart med vaktplassering, ref. Excelfila over. Gule nummer er stasjonærvakter, røde er løypevakter.Informasjon til vakter under Gylne Gutuer 10.06.2018 

Oppmøte på Tingvoldtorget på Stange, informasjon om oppdraget kl. 07:30 ved Kjetil Haaland.

Første start kl. 08:30 - til ca. kl. 12:00.  Andre start kl. 12:30 - ferdig ca. kl. 17:00.

Husk mat og drikke for dagen. Ta gjerne med en campingstol, godt å sitte nedpå litt når det er mulighet for det.

Vest, flagg og fløyte utleveres ved oppmøte (kl. 07:30). Bruk gjerne Ottestad tøy i tillegg (trøye, vest eller jakke ut fra værforholdene).

Det viktigste som vakt er å opptre hyggelig, men bestemt. Det er skiltet for å hjelpe oss med vaktholdet. Ved ankomst din post så sjekk skiltingen, den gir deg mye hjelp J

Alltid frontbil før gruppa kommer, alltid kostebil når feltet har passert. I denne perioden skal vegen være fri for kjøretøyer.

6 kart med vaktplassering, ref. Excelfila over. Gule nummer er stasjonærvakter, røde er løypevakter.


Levert av IdrettenOnline