Informasjon til øvrig trafikk under Gylne Gutuer søndag 10/9-17

Fullstendig Trafikkplan med løypevaktinnstruks (PDF)

Rittet har start og målgang ved Tingvolltorget i Stange sentrum. Det vil være skiltet innkjøring forbudt mot rittets retning, med følgende unntak merket med grønt i kartet:

  1. Ved Stange kirke fra krysset Sørumvegen/Almsgutua til krysset Vestbygdvegen/Fokholgutua
  2. Innkjøring til publikumspunktet og serveringsstedet Søndre Elton, Vestbygdveien 298.
  3. Ved Stange st fra krysset Grimerudvegen/Hvervagutua til krysset Hvervagutua/Karl Johan
  4. Der rittraséen følger 222 Stangevegen fra Karl Johan til Heggedalsvegen i Stange sentrum.

Omkjøringsveger er merket med orange piler i kartet.

Det vil være vakter i alle kryss.

Det vil være to sykkelfelt i traséen mellom klokken 0900 og 1700. Hvert felt vil ledes av en bil merket med "Sykkelritt" og "Frontbil" og avsluttes med en "kostebil" merket "Sykkelritt slutt". Begge disse bilene vil ha gul varsellampe på taket. Kjør til siden og vent til bilen merket "Sykkelritt slutt" har passert. Politi og motorsykler vil også ledsage rittet.

Detaljkart Stange sentrum:Powered by: Bloc