Informasjon til øvrig trafikk under Mot Klokka lørdag 9/6-18 klokka 1000-1500

Start er ved Breidablikk skole på Ilseng. Traséen går østover på Løkenvegen, sydover til Romedal sentrum, Solvinvegen og Skytragutua til Romedal kirke, Frenningvegen, Jønsbergvegen til Ilseng, Ilsengvegen til Kongsvegen, Kongsvegen østover og Skøyenvegen til mål ved militærlageret.  Rytterne starter enkeltvis med ett minutts intervall.

Vegen er åpen for alminnelig ferdsel. Det vil imidlertid bli skiltet Innkjøring forbudt mot nord ved Militærlageret på Skøyenvegen. Dette av sikkerhetsmessige årsaker. Skøyenvegen er smal og tildels uoversiktlig, og rytterne kommer i høy fart sydover mot mål som også er ved militærlageret.


Powered by: Bloc