Informasjon til øvrig trafikk under Gylne Gutuer søndag 16/6-19


Rittet har start og målgang ved Tingvolltorget i Stange sentrum. Det vil være skiltet innkjøring forbudt mot rittets retning, med følgende unntak merket med grønt i kartet:

  1. Ved Stange kirke mellom krysset Sørumvegen/Almsgutua
  2. I Stange sentrum: Jernbanegata mellom Kristian Fjelds gate (Fv222) og Grønvoldvegen

Omkjøringsveger er merket med lilla piler i kartene.

Det vil være sertifiserte vakter i alle kryss.

Det vil være to sykkelfelt i traséen mellom klokken 0830 og 1700. Hvert felt vil ledes av en bil merket med "Sykkelritt" og "Frontbil" og avsluttes med en "kostebil" merket "Siste bil" foran og "Sykkelritt. Hold køen" bak. Begge disse bilene vil ha gul varsellampe på taket. Kjør til siden og vent til bilen merket "Siste bil" har passert. Politi og motorsykler vil også ledsage rittet.

Kart over hele traséen og detaljkart over Stange sentrum med rittretning og kjøremønster for øvrig trafikk: