Informasjon til øvrig trafikk under Mot Klokka lørdag 15/6-18 klokka 1000-1600

230 ryttere er påmeldt. Rytterne starter enkeltvis med ett minutts intervall.

Start og mål i krysset  FV222 Rabbsletta/FV229 Espavegen på like øst for jernbanestasjonen på Tangen i Stange kommune. Løypa går sørover langs Mjøsa og tilbake for alle klasser. Parkering og sekretariat er på Tangen skole.

Korteste løype snur ved kryss FV229 Espavegen/Hestneslokket (Bolleland).
Mellomste løype snur like nord for trafikkmaskinen (rundkjøringene) ved Strandlykkja.
Lengste løype snur ved kryss FV512 Trondheimsvegen/Korslundvegen (Akershus fylke) 3 km nord for trafikkmaskinen ved Langset.

Det vil være ryttere i begge fartsretninger langs hele traséen. Vegen er åpen for alminnelig ferdsel. Trafikken styres av sertifiserte Stasjonære vakter som har myndighet til å regulere trafikk under sykkelritt.